Art. 1. (1) HOTEL T23 SRL în calitate de operator economic administrator al structurii de primire turistică T23 situată în Aleea Profesor Vasile Petrescu nr. 5A, Iași, jud. Iași, asigură în funcție de solicitarea clientului,  folosinţa a uneia sau mai multor camere *** în suprafață de 23 mp, compuse din hol, baie, cameră.

Funcționalitatea fiecărei camere este asigurată la nivelul următoarelor standarde: apă caldă/rece, temperatură minimă de 21 grade C pe timp de iarnă, schimbare lenjerie de pat de culoare albă la 3 zile și prosoape de culoare albă la 2 zile, produse cosmetice, aer condiționat, frigider, wi-fi, loc de parcare.

(2) Locațiunea se încheie pentru perioada specificată în formularul de cazare semnat olograf. Dacă se dorește prelungirea perioadei de ședere, aceasta se va putea efectua în funcție de disponibilitate, cu acordul prealabil al administrației HOTEL T23 SRL.

Art. 2. (1) Solicitarea rezervării uneia sau mai multor camere se poate efectua via mail,  telefonic sau la sediul unității.

(2) Operatorul economic are obligația punerii la dispoziția turistului camera (camerele) solicitate, de la/până la data și ora convenite telefonic, la sediu sau confirmate prin corespondența electronică.

Art. 3. Sumele de bani plătite anticipat, aferente perioadei la care se renunță și de care turistul nu a beneficiat, se returnează în temeiul facturii de storno.

Art. 4. Preţul închirierii camerei/camerelor este cel publicat la data efectuării solicitării de către turist. Operatorul nu poate modifica prețul pentru sosirile deja planificate și confirmate sau pentru perioadele de ședere în curs de desfășurare.

Art. 5. Chiria va fi plătită prin plată unică astfel încât să fie făcută dovada plății până în ziua preluării camerei/camerelor pentru care se face plata.

Art. 6. Plata chiriei se va face prin ordin de plată în contul IBAN RO55DAFB102200093335RO01, deschis la Banca Leumi Bank Iași, pe numele HOTEL T23 SRL, sau numerar la momentul preluării camerei/camerelor.

Art. 7. În cazul în care obligația de plată a chiriei nu se efectuează la termenul convenit, operatorul își rezervă dreptul de a nu pune camera/camerele la dispoziția solicitantului sau de a invoca excepția de neexecutare a contractului, cu efectul evacuării imediate și punerea imobilului/imobilelor la dispoziția operatorului.

Art. 8. Clauzele cu privire la obligațiile părților, răspundere, încetare și orice alte aspecte nereglementate în prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil.

HOTEL T23 SRL